AP ve IB EĞİTİMLER

AP ve IB Eğitimler

AP Studio Art: 2-D Design

AP Studio Art: 3-D Design

AP Studio Art: Drawing

IB Visual Arts

AP Studio Art: 2-D Design

-2-D design prensipleriyle kişisel yetenek ve ilgi alanlarınızı aktarabilirsiniz.

-Yaratıcılığınızı keşfederek özgür düşüncelerinizle sanat ve 2-D boyutlu yönlerinizi geliştirebilirsiniz

-2-D design ile grafik tasarım, dijital düşünme ve uygulama, fotoğraf, kolaj, yağlı boya ve baskı teknikleriyle sizi yansıtan çalışmaları portfolyonuza ekleyebilirsiniz.

AP Studio Art: 3-D Design

-Figüratif ve soyut heykeller, mimari modeller, metal, seramik, cam, enstalasyon, asamblaj, ve 3D kumaş sanatı gibi birçok disiplin ile üç boyutlu bir yaklaşımla, ustalığınızı gösterebilirsiniz.

-Hayalinizdeki tasarımları ve düşüncelerinizi üç boyutlu heykeller ile evrensel bir şekilde ifade ederek portfolyonuza ekleyebilirsiniz.

AP Studio Art: Drawing

–     Çizgi kalitesi, ışık ve gölge, form boyutlandırma, kompozisyon, form giydirme ve maskeleme, form bozma ve dönüştürme, derinlik kazandırarak perspektif öğrenme gibi bilgileri kazanabilirsiniz.

-Teknik ve teorik bilgileri pratik yaparak öğrenebilir, fikirlerinizi karışık tekniklerle uygulayabilir ve portfolyonuza ekleyebilirsiniz.

IB  Visual Arts

– IB Visual Arts, görsel sanatlar eğitimi , öğrencileri kendi yaratıcı ve kültürel beklentilerini ve sınırlarını zorlamaya teşvik eder.

– Öğrencilerin problem çözme ve farklı düşüncede analitik becerilerini geliştirdikleri, sanatçılar olarak teknik yeterlilik ve özgüvenle çalıştıkları düşünceyi teşvik eden bir eğitimdir.

– Bu eğitim , görsel sanatlar yoluyla yaşam boyu zenginleştirme arayışında olanların yanı sıra, yükseköğretimde görsel sanatlar üzerine daha fazla çalışma yapmak isteyen öğrencilere yöneliktir.

Sanat konularının amacı öğrencileri:

Sanatla ömür boyu etkileşimden zevk almak

Sanatta bilinçli, yansıtıcı ve eleştirel pratisyenler olmak

Sanatın dinamik ve değişen doğasını anlamak

Sanat akımının, mekânın ve kültürlerin çeşitliliğini keşfetmek ve değer vermek

Fikirleri güvenle ve yetkinlikte ifade etmek

Algısal ve analitik becerileri geliştirir